Redactie en redigeren, advies over culturele en taalkundige vraagstukken

VERDER LEZEN

Redactie en redigeren, advies over culturele en taalkundige vraagstukken

Bij Norak zijn we meer dan alleen een team van vertaal- en lokalisatieprofessionals. We beschikken ook over een netwerk van uitstekende taalkundigen die oplossingen voor uw taalkundige vraagstukken kunnen bieden:

Tekstaanpassing

Talen zijn levend, en dus kunnen de doeleinden waarvoor een specifieke tekst nodig is, veranderen. Wij helpen u om de stijl of functie van uw tekst aan te passen.

Taalkundig advies

Wij kunnen uw tekst analyseren om er zeker van te zijn dat de taal correct wordt gebruikt in de verschillende contexten waarin deze wordt toegepast. Wij lossen taalkundige problemen op het gebied van spelling, gebruik, stijl en morfologische, lexicale en syntactische aspecten op, zowel in gesproken als geschreven taal.

Deskundigenrapporten

Indien gewenst voeren we diepgaande onderzoeken uit naar taalkundige kwesties die zich op juridisch vlak voordoen. Een deskundige zal een taalkundig rapport opmaken en instaan voor de inhoud ervan.

Redigeren

Wij redigeren onze vertalingen zorgvuldig. U kunt echter ook uitsluitend gebruikmaken van onze redigeerdiensten – ongeacht of de tekst een vertaling is of niet. Wij redigeren teksten in elke gewenste taal.

Vraag een offerte aan, snel,

eenvoudig en vrijblijvend.

OFFERTE AANVRAGEN