Verlaging van de werkgeverskosten

De werkgeverskosten in Nederland worden vermoedelijk vanaf 1 augustus verlaagd. Waarom? Er is een verlaging van de AWf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds) aangekondigd. Interfisc legt uit wat dit betekent.

De AWf-premie kent momenteel een tweetal tarieven, afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst:

  • een laag tarief van 2,70%, dat zou dalen naar 0,34% (o.a. van toepassing wanneer sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, geen oproepovereenkomst)
  • een hoog tarief van 7,70%, dat zou dalen naar 5,34% (o.a. van toepassing in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)

Hoe hoog zijn de werkgeverskosten in Nederland eigenlijk?

In totaal bedragen de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever op dit moment ca. 18%, een percentage dat berekend wordt over een maximaal premieloon van € 58.311 per jaar (2021). Verdient de werknemer meer dan dit plafond, dan neemt het percentage wettelijke sociale zekerheidsbijdragen af.

Overigens zijn de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen in Nederland nu al erg laag ten opzichte van de buurlanden; zo bedragen zij in Italië en Frankrijk maar liefst 39%. In Nederland komt daar doorgaans nog wel een fors bedrag aan aanvullende (vaak niet verplichte) zaken bij, zoals voor pensioen en ziekteverzuim.

Hoe hoog zijn de werkgeverskosten in Nederland eigenlijk?

In het onderzoek naar prijszetting maakt Euler Hermes niet alleen onderscheid in de korte en lange termijn, maar ook in defensieve versus opportunistische strategie. Zo zijn er bedrijven die hun prijzen niet verhogen om marktaandeel te behouden of te winnen (defensieve strategie). Anderen kiezen ervoor toch hun prijzen te verhogen om zo hun marge in stand te houden (opportunistische strategie).

Waarom worden de werkgeverskosten verlaagd?

In september 2020 werd op Prinsjesdag de zogeheten BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) geïntroduceerd. De BIK was een tijdelijke regeling, bedoeld om tijdens de huidige economische crisis investeringen te bevorderen en stelde bedrijven in staat om een deel (max. 3%) van de investering af te trekken van de te betalen loonheffing.

Omdat de kans echter bestaat dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun aanmerkt, is gekozen om deze regeling in te trekken. Het budget dat hiermee beschikbaar komt, wordt nu dus vermoedelijk aangewend om voor alle werkgevers de sociale zekerheidsbijdragen te verlagen.

Waar moet u op letten?

Een aandachtspunt is nog dat het in sommige gevallen verstandig kan zijn om een extra vergoeding of bonus pas uit te keren nádat de premie is verlaagd. Dit komt door het plafond dat wij in Nederland kennen in de sociale zekerheid (€ 58.311 per jaar in 2021). Heeft een werknemer in juli dit plafond nog niet bereikt, dan kan het interessanter zijn om een extra vergoeding of bonus pas in augustus of daarna uit te keren.

Meer lezen?
Bekijk de informatie van de overheid:

Interfisc

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het bedrijf doet dit vanuit kantoren in Nederland en België en met een internationaal team van circa 45 bevlogen medewerkers.