Van minimumloon tot werktijdverkorting

Duitsland is voor Nederlandse bedrijven de belangrijkste exportmarkt. Om hier succesvol te kunnen zijn is een goede voorbereiding echter een must. Met welke juridische, fiscale en sociale aspecten moet je rekening houden? De experts van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater vertellen, welke nieuwe wettelijke voorschriften er sinds het nieuwe jaar van kracht zijn. Een overzicht.

In het jaar 2021 worden verstrekkende wijzigingen van kracht. Veel van deze wetswijzigingen berusten op de aanhoudende coronapandemie. Hieronder worden de relevante wetswijzigingen op het gebied van het arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht beschreven.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 01-01-2021 naar € 9,50 bruto/uur.
Vanaf 01-07-2021 stijgt het minimumloon naar € 9,60 bruto/uur, met ingang van 01-01-2022 wordt dit verhoogd naar € 9,82 bruto/uur en vanaf 01-07-2022 naar € 10,45 bruto/uur.

Premiegrenzen

De premiegrens voor de wettelijke zorgverzekering stijgt per 01-01-2021 naar € 58.050,00 per jaar. De premiegrens voor de wettelijke pensioenverzekering stijgt naar € 85.200,00 (oude deelstaten) of € 80.400,00 (nieuwe deelstaten). De loongrens voor verplichte zorgverzekering ligt voortaan bij € 64.350,00 per jaar.

Vast bedrag home-office

Werknemers die vanwege corona thuiswerken, kunnen voortaan een zogenaamde ‘Home Office Pauschale’ van de belasting aftrekken, namelijk een vast bedrag van € 5,00 per werkdag, maximaal € 600,00 per jaar. Dit vaste bedrag wordt vooralsnog beperkt tot 2 jaar voor thuiswerkdagen tussen 01-01-2020 en 01-01-2022.

Vast bedrag reiskostenvergoeding

Pendelaars ontvangen vanaf 01-01-2021 een hogere vergoeding. De afstandsvergoeding wordt vanaf de 21e kilometer met vijf cent verhoogd tot 35 cent.

De btw wordt weer verhoogd naar 19%

De btw was in de tweede helft van 2020 verlaagd van 19% tot 16% om de economie te stimuleren en de consumenten aan te zetten tot het doen van bestedingen. Het lagere btw-tarief was verlaagd van 7% tot 5%.
Deze regelingen liepen eind 2020 af.
Vanaf 01-01-2021 geldt dus weer een btw-tarief van 19% en een lager btw-tarief van 7%.
Als er in 2020 nog een opdracht is aangenomen en daarop betalingen zijn verricht, geldt het volgende: over aanbetalingen moet het oude btw-tarief van 16% worden betaald. Vindt de eindafrekening echter pas in 2021 plaats, moet er over de betaling van de eindafrekening 19% btw worden betaald en ook over de al verrichte aanbetalingen in het jaar 2020 moet 19% worden betaald. Het is toegestaan om dergelijke aanbetalingen, om het makkelijker te maken, al in 2020 met 19% btw te factureren.

Uitkering wegens werktijdverkorting – Kurzarbeitergeld

Reeds in 2020 zijn er speciale regelingen voor de uitkering wegens werktijdverkorting ingevoerd, die vooralsnog tot het einde van 2021 zijn verlengd.
De uitkering wegens werktijdverkorting vanaf de vierde uitkeringsmaand is van 60% naar 70% verhoogd (bij werknemers met kinderen: verhoging van 67% naar 77%) en vanaf de zevende maand wordt de uitkering verhoogd van 80% naar 87%. Voorwaarde daarvoor is nog steeds dat de werkvermindering minimaal 50% bedraagt.

Insolventierecht: wetsherziening

Het insolventierecht wordt in 2021 compleet herzien. Een bestanddeel is onder andere dat er naast de insolventieprocedure een reorganisatieplan wordt opgesteld waarmee 75% van de schuldeisers akkoord moeten gaan. Bij de Amtsgerichte dienen speciale ‘Restrukturierungsgerichte’ te worden ingericht.
De termijn waarna de restschuld wordt kwijtgescholden, zal met terugwerkende kracht voor alle insolventieprocedures die vanaf 01-10-2020 zijn aangevraagd, tot 3 jaar worden verkort.

Insolvenzgeldumlage (werkgeversbijdrage voor loondoorbetaling bij faillissement)

De werkgevers betalen als bestanddeel van de premies voor wettelijke sociale verzekeringen onder andere een ‘Insolvenzgeldumlage’. Tot nu toe bedroeg deze 0,06% van het brutoloon waarover verplicht pensioenpremies moeten worden betaald en vanaf 01-01-2021 bedraagt dit 0,12%. Vanaf 2022 moet dit percentage worden verhoogd naar 0,15%.

Verbod op overeenkomsten van aanneming van werk en het verbod op terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de vleesindustrie

Sinds 01-01-2021 zijn overeenkomsten van aanneming van werk in de vleesindustrie verboden. Vanaf 01-04-2021 is in deze branche ook de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten niet meer toegestaan. Een uitzondering hierop geldt voor bedrijven in de vleesindustrie met minder dan 50 werknemers.

Ondernemingen die door deze regeling zijn getroffen hebben stappen ondernomen tegen de wettelijke bepalingen waarop deze beslissing gebaseerd is en zijn spoedprocedures begonnen. Eind 2020 wees het Bundesverfassungsgericht deze spoedprocedures af: de uitkomst van de bodemprocedures moet nu worden afgewacht.

de auteurs

De auteurs

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D) biedt Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken (willen) doen of een dochteronderneming willen opstarten, alomvattend juridisch en fiscaal advies. Onze juristen en belastingadviseurs beschikken over economisch en commercieel inzicht en zijn zich terdege bewust van het belang van de Nederlandse ondernemer. www.strick.de