Subsidie voor loonkosten

Binnen- en buitenlandse werkgevers kunnen nog tot en met uiterlijk 30 juni 2021 loonkostensubsidie aanvragen om hun Nederlandse personeel gedurende de coronapandemie in dienst te kunnen houden. De tegemoetkoming wordt gefinancierd uit de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW 3.3-regeling, en heeft betrekking op de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021). Het maakt daarbij niet uit of de werkgever al eerder NOW-subsidie heeft aangevraagd. De werkgever kan een aanvraag indienen wanneer hij gedurende drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% had.

De vijfde aanvraagperiode heeft betrekking op een periode van drie maanden, te starten in april, mei of juni. Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend. Indien u geen tegemoetkoming heeft ontvangen voor de vierde aanvraagperiode, kunt u zelf besluiten wanneer de periode aanvangt. U kunt dan de omzetcijfers van april-mei-juni gebruiken, maar ook van mei-juni-juli of juni-juli-augustus 2021.

Heeft u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen? Dan mag u kiezen over welke periode u uw omzet berekent. Dit kan uw omzet in 2019 zijn, of de omzet vanaf de overname tot en met 29 februari 2020.

Hoe berekent u het omzetverlies?

De tegemoetkoming wordt bepaald op basis van het verwachte percentage omzetdaling dat uw onderneming zal lijden.

Om dit percentage te bepalen moeten de volgende gegevens met elkaar worden vergeleken:

  • Omzetcijfers over het volledig jaar 2019
  • (Geschatte) omzetcijfers over de periode waarin NOW 3.3 wordt aangevraagd.

Het geschatte percentage omzetdaling wordt als volgt bepaald:

¼ omzet 2019 -/- omzet NOW 3.3, gedeeld door ¼ omzet 2019 x 100% = ….% omzetdaling

Wat zijn uw plichten bij een aanvraag?

  • Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt niet alleen gekeken naar het percentage omzetverlies over de gekozen periode, maar ook naar de loonsom van juni 2020. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. Houd dus de loonsom zoveel mogelijk gelijk, om te voorkomen dat u een deel moet terugbetalen.
  • U heeft een inspanningsplicht om uw werknemer naar ander werk te begeleiden als u een werknemer ontslaat of als zijn contract afloopt. Indien u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden bij het UWV. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
  • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
  • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
  • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
  • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Als een bedrijf NOW-steun ontvangt mag een buitenlandse moedermaatschappij wél bonussen en dividend uitkeren zolang dit buitenlandse moederbedrijf in Nederland niet zelf NOW-steun ontvangt.

Definitieve berekening

De aanvraag die nu wordt ingediend levert een voorlopige tegemoetkoming op. Houd er rekening mee dat er later een definitieve afrekening zal plaatsvinden op basis van de werkelijke cijfers. Deze kan leiden tot een (gedeeltelijke) terugbetaling van het ontvangen voorschot of tot een nabetaling. De termijn voor de definitieve aanvraag is (vermoedelijk) 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022. Houd er daarnaast ook rekening mee dat het mogelijk is dat u bij de definitieve aanvraag een derdenverklaring of accountantsverklaring mee moet sturen. Dit hangt af van de hoogte van uw voorschot en tegemoetkoming. U kunt daarvoor gebruik maken van uw eigen accountant of boekhouder.

Interfisc

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het bedrijf doet dit vanuit kantoren in Nederland en België en met een internationaal team van circa 45 bevlogen medewerkers. www.interfisc.com