In diverse sectoren worden regelmatig oproepkrachten ingezet. Het biedt ondernemers grote flexibiliteit in hun personeelsbestand en ze hebben met minder zware loondoorbetalingsverplichtingen te maken. De inzet van oproepkrachten is echter met verschillende regels verbonden – en wanneer deze niet nageleefd worden, kan dat vervelende financiële en operationele gevolgen hebben. Waar moeten ondernemers precies rekening mee houden wanneer ze een flexibele schil in hun bedrijf hanteren? Yara Goessens, advocaat arbeidsrecht, vertelt er in twee blogs over. Deel 1.

Oproepkrachten zijn alle medewerkers met een oproepovereenkomst. Hieronder valt ook de nulurenovereenkomst en het min-/maxcontract. Deze blog gaat over de regels die u moet kennen en volgen wanneer u gebruik wilt maken van oproepkrachten. Het kan namelijk nare gevolgen hebben wanneer u deze regels niet naleeft, bijvoorbeeld dat u maandenlang loon moet betalen voor uren die niet worden gewerkt. Lees u dus goed in.

Belangrijke regel: U moet uw oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

Wanneer u werkt met oproepkrachten, werkt u ook vaak met roosters. U bekijkt bijvoorbeeld per week hoeveel inzet van personeel u die week nodig hebt. Aan de hand daarvan doet u een oproep aan uw oproepkrachten. Dit kunt u doen door het rooster rond te sturen of bijvoorbeeld per whatsappbericht aan te geven wie wanneer moet werken. U moet schriftelijk of telefonisch bekendmaken op welke data en tijdstippen u wenst dat uw oproepkracht komt werken. En het is zaak dat u deze bekendmaking ten minste 4 dagen doet vóór de dag dat de oproepkracht moet komen werken. Dan is de oproepkracht namelijk verplicht om de werkzaamheden te komen uitvoeren.

Gevolg bij niet-naleving

Als u uw oproep later doet of niet schriftelijk of elektronisch, maar alleen mondeling of pas de dag van tevoren, dan kan de oproepkracht zonder pardon aangeven dat hij niet wil komen. Daaraan kunt u dan geen juridische consequenties verbinden, zoals een waarschuwing geven of een medewerker dwingen om toch te komen werken. Dan kunt u zonder werkend personeel komen te zitten.

De oproep kunt u maximaal 4 dagen van tevoren annuleren of wijzigen

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw werkrooster niet meer sluitend is, bijvoorbeeld bij veranderd weer in de horeca of recreatiesector of bij het aantrekken of wegvallen van een opdracht in de dienstverlening. Met uw vaste werknemers kunt u dan geen kant op, zij zullen toch voor de overeengekomen uren moeten worden uitbetaald. Maar tegen uw oproepkrachten kunt u nog vrij gemakkelijk zeggen dat het rooster anders wordt of de dienst wegvalt. Een groot voordeel! Maar u moet wel opletten dat u dit bijtijds laat weten. En bijtijds is volgens de wet minimaal vier dagen voor de start van de dienst.

Gevolg bij niet-naleving

Als u dit láter doet, dan moet u het loon van de oproepkracht over de uren van de oorspronkelijke dienst namelijk toch uitbetalen. En dat is ongewenst. Houd dit dus goed in de gaten.

Tip! In sommige cao’s is hierop een voor u positieve uitzondering gemaakt. Bijvoorbeeld in de cao Recreatie en de cao Supermarkt. De cao kan bepalen dat u niet tot uiterlijk vier dagen van tevoren, maar tot uiterlijk 24 uur van tevoren de oproep nog kunt annuleren of wijzigen. Check dus vooral de voor u geldende cao wanneer u gebruik wil maken van een oproepkracht.

De oproepkracht heeft voor iedere oproep recht op ten minste drie uur loon

Het komt voor dat het handig is als uw oproepkracht even twee uurtjes komt werken. Om bijvoorbeeld af te sluiten of schoon te maken. U mag uw oproepkracht altijd vragen om voor die twee uur te komen. Maar hierbij moet u wel de volgende verplichting in het achterhoofd houden: de wet bepaalt dat uw oproepkracht ten minste drie uur loon krijgt uitbetaald voor elke keer dat hij voor u werk komt verrichten. Dus ook als hij feitelijk gezien maar twee uur heeft gewerkt. Dit heeft te maken met het feit dat de wetgever vond dat het niet van werknemers kan worden verwacht voor één of twee uur heen en weer te reizen of tijd vrij te houden in de agenda.

Gevolgen bij niet-naleving

Als u een oproepkracht oproept voor bijvoorbeeld diensten van twee uur, dan heeft dat tot gevolg dat u altijd een uur extra moet uitbetalen. Terwijl daarvoor niet is gewerkt. Als u dat niet doet, kan uw medewerker een vordering instellen om het loon alsnog te ontvangen. En omdat u het loon dan te laat heeft betaald, bent u ook nog extra geld verschuldigd in de vorm van een wettelijke verhoging. Uw medewerker kan tot vijf jaar (!) na dato de vordering instellen. De wettelijke verhoging kan oplopen tot 50 procent. Als u dergelijke korte diensten vaak laat voorkomen, is dit dus een aanzienlijk financieel risico.

Tip! Als u dus een korte dienst heeft, is het aan te raden om deze op te vullen tot drie uur aan werkzaamheden. Die drie uur moet u immers toch uitbetalen.

Binnenkort volgt het tweede en laatste deel van deze blogreeks.

MR. Y.E.M. (Yara) Goessens, Advocaat Arbeidsrecht Stellicher Advocaten Arnhem