Meer grip op het ziekteproces van een werknemer: vier tips

Wanneer één van uw werknemers ziek wordt, krijgt u te maken met de bedrijfsarts en een heleboel wet- en regelgeving die wellicht nieuw voor u is. Het proces rondom een zieke werknemer ervaren veel werkgevers dan ook als tijdrovend, stroperig en onduidelijk: de communicatie met de bedrijfsarts loopt bijvoorbeeld niet altijd zoals gewenst en vaak bent u niet volledig geïnformeerd over de gezondheid van uw werknemer, omdat de bedrijfsarts zich aan zijn geheimhoudingsplicht dient te houden. In deze blog vindt u daarom vier tips voor meer grip op het ziekteproces van uw werknemer en een betere samenwerking met de bedrijfsarts.

Tip 1: Overleg met de bedrijfsarts bij onduidelijkheid

In de praktijk is er vaak te weinig communicatie met de bedrijfsarts. Werkgevers gaan vaak af op hun eigen interpretatie van het advies van de bedrijfsarts. Allereerst is het mogelijk dat deze interpretatie onjuist is. Ten tweede leidt dit vaak tot discussie met de werknemer, want die heeft een eigen interpretatie en kan (wel) refereren aan wat de bedrijfsarts met hem besprak in het consult. Het is daarom belangrijk om onduidelijkheid te verhelpen. Bel de bedrijfsarts of stuur een e-mail. Vraag om verheldering van wat er in het advies staat en hoe dit vorm krijgt in uw situatie.

Tip 2: Stel de bedrijfsarts gerichte vragen

Stel de bedrijfsarts gerichte vragen over zijn adviezen of de re-integratie. Dit kan veelal via een casemanager, soms via een digitaal systeem. De bedrijfsarts dient zich in zijn advies uit te laten over de werkzaamheden waartoe uw werknemer wel of niet in staat is, de verwachte duur van het verzuim, de mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is en eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die u moet treffen in het kader van de re-integratie.

In de praktijk bevatten de adviezen deze informatie vaak niet. In dat geval kunt u de bedrijfsarts vragen of hij het advies kan aanvullen en of hij of zij de onderdelen die u niet begrijpt kan verduidelijken. Vraag de bedrijfsarts daarnaast om duidelijkheid te geven over de belastbaarheid ten aanzien van specifieke werkzaamheden van de functie. Vraag hem of haar ook naar bepaalde behandelingen die uw werknemer ondergaat en het succes daarvan, zoals een therapie.

Vergeet ook niet te vragen of de bedrijfsarts andere behandelingen kan aanbevelen die het herstel zullen bevorderen. Eveneens kunt u de vraag stellen wat u in het algemeen nog meer kunt doen om aan de re-integratie-eisen te voldoen en het herstel te bevorderen. De bedrijfsarts is – tot UWV om de hoek komt kijken – de leider van de ziektediagnose en het -proces. Zorg ervoor dat u weet en begrijpt wat er van u wordt verwacht, en stel vragen indien dit nodig is.

Tip 3: Houd een vinger aan de pols en bewaak de termijnen in het ziekteproces

Wanneer ik een werkgever vraag hoe lang het geleden is dat de werknemer bij de bedrijfsarts is geweest, dan is het antwoord geregeld: “enkele maanden geleden”. Als ik vervolgens vraag hoe het met de werknemer gaat en wanneer de werkgever hem voor het laatst heeft gesproken, dan is het antwoord vaak “geen idee” en “ongeveer rond diezelfde tijd”. Werkgevers laten de controle over het proces dus vaak los.

Het is echter belangrijk om te realiseren dat periodieke bezoeken aan de bedrijfsarts noodzakelijk zijn om de volgende stappen te bepalen. Na het verstrijken van bepaalde perioden dient u bovendien wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld uit de Wet verbetering poortwachter, zoals het opstellen van een plan van aanpak of een evaluatie. Noteer termijnen en afspraken daarom in uw agenda, bijvoorbeeld voor de probleemanalyse, het plan van aanpak en de afspraken met de bedrijfsarts. Zo behoudt u de controle.

Wanneer u onvoldoende grip heeft op het ziekteproces en uw verplichtingen, of er te weinig aandacht voor heeft, kan dat ertoe leiden dat u hiervoor op een later moment door UWV wordt gesanctioneerd. Wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte afloopt, en u heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, dan kan UWV bijvoorbeeld een verhaalsanctie opleggen. De Ziektewetuitkering wordt dan (gedeeltelijk) op u verhaald. UWV kan ook een loonsanctie opleggen. In het ergste geval moet u het loon van de zieke werknemer 12 maanden langer doorbetalen. Laat het niet zover komen – en behoud de controle.

Tip 4: Houd zelf ook contact met uw werknemer

Een onderdeel van grip houden op het proces is ook het contact met uw zieke werknemer behouden en onderhouden. Laat dit niet (uitsluitend) aan de bedrijfsarts over.

Het houden van contact met uw werknemer zorgt ervoor dat u beter begrip heeft van de situatie waarin uw werknemer zich bevindt, wat het nemen van stappen in het ziekteproces ten goede komt. Het kan er tevens voor zorgen dat de werknemer zich gehoord en gewaardeerd voelt, dat hij of zij de connectie met uw organisatie niet wil kwijtraken en dat hij of zij zich extra inzet om zijn terugkeer te bevorderen. Wanneer de communicatie tussen de werkgever en de werknemer goed is, beïnvloedt dit het ziekteproces doorgaans positief. Zorg er daarom voor dat er contactmomenten zijn.

De auteur

Mr. P.M.J. (Pauline) Nijboer is advocaat arbeidsrecht bij Stellicher advocaten in Arnhem.

Mr. P.M.J. (Pauline) Nijboer