Heeft u zich ooit afgevraagd hoe u het beste vertaalbureau voor uw opdrachten kunt vinden? De vraag naar hoogwaardige en professionele taaldiensten neemt toe en daarmee ook de concurrentiestrijd tussen de bedrijven – en de keuze is reuze voor de klant. De norm ISO 9001 inzake kwaliteitsmanagement vormt een goede leidraad voor het selecteren van uw vertaalbureau volgens gestandaardiseerde kwaliteitsnormen.

Terwijl er in de industrie een overschot aan aanbod is, is er een tekort aan uniforme kwaliteitsnormen. In veel landen is het bijvoorbeeld mogelijk om te vertalen en te tolken zonder een bepaald diploma of certificaat te hoeven laten zien. Bovendien zijn veel beroepstitels (bijv. vertaler, tolk) niet wettelijk beschermd. Het gebruik van gestandaardiseerde systemen voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitsnormen speelt hierbij een steeds belangrijkere rol, omdat ze een uniform kwaliteitskader bieden en potentiële klanten laten zien hoe professioneel een bedrijf is.

Kwaliteitsmanagement: ISO-normen bieden richtlijn

Om te kunnen voldoen aan een internationaal erkende kwaliteitsnorm, laten veel bedrijven zich certificeren volgens de regels van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). De meest wijdverbreide en belangrijkste beginselen van kwaliteitsmanagement zijn te vinden in DIN EN ISO 9001, waarin de eisen waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf moet voldoen, nauwkeurig zijn omschreven.

In overeenstemming met de norm ISO 9001:2015 inzake kwaliteitsmanagement zijn wij bij Norak verplicht om elk project uitvoerig en streng te controleren, de uitvoering over te laten aan de beste specialisten en het project aan een strenge kwaliteitscontrole te onderwerpen. Het doel is duidelijk omschreven: zorgen dat de klant in alle opzichten tevreden is.

Uniforme kwaliteitsnormen voor meer vergelijkbaarheid

Om de kwaliteitsgerichte activiteiten van bedrijven te kunnen meten en vergelijken, werd met het systeem voor kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001 ernaar gestreefd om uniforme normen en richtlijnen voor kwaliteitsmanagementprocessen en bepaalde inspectiemethoden vast te stellen. Deze moeten aantonen of de kwaliteitsmanagementsystemen van de bedrijven voldoen aan de normen in ISO 9001.

De norm kan worden toegepast op een breed scala aan bedrijven of systematische activiteiten: van kleine mkb-bedrijven tot grote concerns, van artsenpraktijken tot drukkerijen, van klassieke productiebedrijven en de handel tot, zoals bij Norak, dienstverleners. Daarom blijft de norm in sommige voorschriften zeer algemeen. Doel van ISO 9001 is vooral om een lijst met eisen op te stellen waarmee de kwaliteitsmanagementsystemen van verschillende bedrijven kunnen worden gemeten en met elkaar kunnen worden vergeleken, en niet om de afzonderlijke kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren.

Kwaliteitsmanagement en controle bij Norak

Bij Norak hebben we een reeks interne processen geïmplementeerd die conform de voorschriften van deze norm zijn uitgewerkt en die gericht zijn op het bereiken van dit doel. Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 vereist onder meer gedocumenteerde processen en de registratie van kwaliteitsspecifieke gegevens, die voor traceerbaarheid van het kwaliteitsborgingsproces moeten zorgen. Dankzij de kwaliteitsnormen kan de klant er dus op vertrouwen dat alle processen bij Norak volgens dezelfde procedure worden uitgevoerd en aan identieke normen onderworpen zijn – ongeacht welke afdeling de
opdracht krijgt.

Voor onze vertaaldiensten breiden we dit proces uit in overeenstemming met de norm ISO 17100:2015. Niet alleen worden onze vertalingen gemaakt door professionele vertalers en onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole voordat ze naar de klant worden gestuurd – ook voert een andere gekwalificeerde professional een onafhankelijke correctieronde uit. Daarom zijn er bij een vertaling in totaal drie fases te onderscheiden: de vertaling en revisie
door de vertaler, vervolgens de onafhankelijke correctieronde en tot slot de kwaliteitscontrole, die Norak bij al haar vertalingen uitvoert. Met deze procedure zorgen wij ervoor dat wij voldoen aan alle eisen die DIN EN ISO 9001 stelt aan het kwaliteitsmanagement in bedrijven. Zo bieden we onze klanten altijd dezelfde optimale kwaliteit.

Kwaliteit is onze verantwoordelijkheid

Al in 2014 begonnen wij als echte pioniers met de certificering van onze processen. Ons doel: onze klanten het hoogste kwaliteitsniveau garanderen. Na de controleaudits in 2020 werd de hercertificering van onze kwaliteitsprocedures met succes afgerond. Hieronder valt ook ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Norak behoort daarmee blijvend tot de top wat betreft kwaliteitsnormen.

Bovendien konden wij dankzij ons gedecentraliseerde werkmodel, dat is ontstaan in de nasleep van de COVID 19-pandemie, niet alleen onze diensten op een gestandaardiseerde manier blijven verlenen en onze kwaliteitsverplichtingen ten aanzien van onze klanten nakomen, maar ook slagen voor een audit ‘op afstand’ om ons kwaliteitssysteem opnieuw te certificeren. Zo zorgen we ervoor dat onze kwaliteitsprocessen en onze verantwoordelijkheid als bedrijf te allen tijde aan de eisen van onze klanten voldoen – en deze zelfs overtreffen.