Vertalingen voor de farmaceutische industrie: de klant begrijpen

Het begrijpen van de klanten en 100 procent betrouwbaar zijn: dat is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en vertaalbureaus. Daarvan is Edward Davies, COO van de nieuwe business unit Norak Pharma van de wereldwijd actieve aanbieder van vertaal- en lokalisatiediensten, overtuigd. “Bij vertalingen voor de farmaceutische industrie draait het om veel meer dan alleen het overzetten van woorden”, maakt Davies duidelijk.

“We stellen onszelf aan het begin altijd de waarom-vraag. Waarom doen we iets? Die vraag stelden we ook bij de oprichting van Norak Pharma. Waarom hebben we deze business unit in het leven geroepen?” legt Edward Davies de filosofie van Norak uit. Het antwoord: “We hebben ingezien dat de branche met steeds meer uitdagingen geconfronteerd wordt. Naast Covid-19 met alle gevolgen van dien moet de industrie zich steeds meer gaan bezighouden met de complicaties van een wereldwijde leveringsketen, strengere compliance voorschriften, kwaliteitsbewaking, transparantie over product- en productieveiligheid en de toegenomen druk op IP, wat wederom gevolgen heeft voor de marketing en de publicatie van onderzoeksresultaten. Daarom hebben we besloten om alle farmaceutische expertise, die voorheen over het hele bedrijf verspreid was, op een centrale plek te bundelen. Op die manier kunnen we innovatiever en projectgerichter werken. We kunnen immers terugkijken op 30 jaar ervaring met vertalingen voor de farmaceutische industrie.”

Service op maat bij farmaceutische vertalingen

Wat betekent dat concreet voor klanten? Norak Pharma, aldus Davies, kan bedrijven helpen om deze uitdagingen te tackelen – door innovatief en proactief te werk te gaan. “In de vertaalwereld zijn er twee mogelijkheden. Ofwel: wij halen opdrachten binnen, we vertalen de documenten en sturen een hoogwaardig product binnen de gestelde deadline terug. Ofwel: we proberen te begrijpen waar we een extra meerwaarde kunnen bieden en staan naast onze klanten om deze uitdagingen te tackelen. Precies dat ons uitgangspunt.

Deze specifieke zaken kunnen per klant weer heel anders zijn; wanneer we tien bedrijven dezelfde service bieden, kan het zijn dat we hier op tien verschillende manieren uitvoering aan moeten geven. Daarom investeren we tijd in een hoogwaardig projectmanagent voor farmaceutische vertalingen. Wanneer we de behoeften van de klant begrijpen, kunnen we hem ook echt meerwaarde bieden.” Het maakt daarbij niet uit of het een opdracht van 100 of 100.000 euro betreft. Het is de samenwerking als geheel die belangrijk is.

Vertalingen van farmaceutische patenten

Een typisch voorbeeld zijn patenten. “Vertalingen van patenten zijn echt ons specialisme, maar desondanks moeten we altijd weer flexibel op de verschillende processen inspelen die gangbaar zijn bij farmaceutische bedrijven en afdelingen. Ikzelf adviseer de introductie van standaardterminologie in het gehele bedrijf, te beginnen bij IP en R&D. Bovendien raad ik een centraal projectteam voor alle vertalingen aan dat verantwoordelijk is voor de harmonisering van de taalkundige kwaliteit en waarborging van de correcte betekenis voor alle taalcombinaties. Hoewel veel farmaceutische bedrijven dat nog niet zo zien, gaan we vastberaden verder op deze weg. Het is onze taak om een betrouwbare partner te zijn, de klant te begrijpen en te waarborgen dat onze IP-vertalingen naadloos passen in elk proces en iedere workflow van de klant.”

Vertaler als onderdeel van de leveringsketen

“Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat farmaceutische bedrijven ook leren begrijpen welke bijdrage wij kunnen leveren en inzien waar onze service het meest noodzakelijk is om hier zoveel mogelijk van te kunnen profiteren. Relaties met CDMO’s, remote inspections en kwaliteitsbewaking zijn gebieden waar frustraties en problemen in de leveringsketen kunnen ontstaan. Professionele aanbieders van vertaalservices kunnen helpen om de consequenties van een slechte vertaling, die door een medewerker onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd, te voorkomen. Het blijft een afweging tussen de kosten en de baten. Drie farmaceutische vertalingen voor 1.200 euro zijn een kostenvraagstuk en een kwestie van budget. Wanneer dankzij een topvertaling echter een project met een volume van 100.000 euro wordt binnengehaald of het verlies van marktaandeel wordt voorkomen, wordt dit bedrag van de dienstverlener vaak over het hoofd gezien. Hier is nog werk aan de winkel.”

Norak Pharma vertaalt in principe wereldwijd in alle talen. “Momenteel komen de meeste opdrachten uit de EU-staten, maar we breiden onze actieradius voortdurend uit. Wanneer een klant echter problemen met farmaceutische vertalingen in jonge industrielanden heeft, kunnen we dat natuurlijk ook nu al regelen – vanzelfsprekend in de bekende kwaliteit en met de bekende betrouwbaarheid. Dat is onderdeel van onze service-filosofie”, benadrukt Davies.

Inhoudelijk maakt het niet uit of het bij de vertalingen om patenten, therapieën, klinische studies, toxicologische onderzoeksprojecten of technische projecten zoals de bouw van farmaceutische tanks of afvulinstallaties gaat: dat is allemaal geen probleem. “Het belangrijkste verschil is de omgang met de specifieke bijzonderheden per klant”, aldus Davies.

Geautomatiseerde vertalingen en de toepassing van kunstmatige intelligentie worden in de lokalisatiebranche steeds belangrijker. Hoe ver is Norak Pharma op dat gebied? “Natuurlijk investeren we ook flink in de technologieën van de toekomst en blijven we ons ontwikkelen. We willen altijd een stap verder zijn. We beschouwen onszelf als innovatieleider en willen bij farmaceutische vertalingen een nieuwe standaard zetten”, aldus Davies.

CPhI Worldwide: farmaceutische experts komen bijeen

Bezoekers van en exposanten op de vakbeurs CPhI Worldwide, die van 9 t/m 11 november in Milaan plaatsvindt, kunnen er in gesprek gaan met de experts van Norak Pharma. Een team van de business unit Pharma zal op de beurs aanwezig zijn. Juist wanneer het om de specifieke eisen van de industrie aan de bouw van tanks voor de farmaceutische en chemische industrie gaat, kunnen de experts van Norak meepraten en adviseren.