Het komt regelmatig voor dat bedrijven personeel in dienst hebben die in het buitenland sociale verzekeringspremies afdragen

Het is dan van groot belang om te controleren of deze premies op de juiste manier verwerkt zijn in de salarisadministratie. Voor deze premies geldt namelijk dat ze lang niet allemaal aftrekbaar zijn, noch voor de werkgever, noch voor de werknemer. Bij grenswerkers is het vaak lastig om te bepalen in welk land zij sociaal verzekerd zijn en in welk(e) land(en) de loonbelasting moet worden afgedragen.

 

Wanneer de internationale regels uitwijzen dat sociale zekerheidspremies in het ene land en loonbelasting in het andere land moeten worden afgedragen, is het belangrijk dat dit op de juiste manier verwerkt wordt in de salarisadministraties in de betrokken landen. Enerzijds om boetes of naheffingen te voorkomen, anderzijds om ervoor te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij ziekte of ontslag van de werknemer.

Het bepalen van het fiscale loon is in dergelijke grensoverschrijdende werksituaties niet altijd eenvoudig. Bijvoorbeeld in het geval van een werknemer die in verband met werkzaamheden in Nederland belasting in Nederland betaalt en die in een ander land sociaal verzekerd is. Dit is géén standaard Nederlandse verloning met reguliere aftrekbare sociale zekerheidspremies. Immers, niet de Nederlandse sociale zekerheidspremies zijn van toepassing, maar een buitenlands sociaal verzekeringsstelsel. De vraag is dan, welke sociale zekerheidspremies wel en niet aftrekbaar zijn voor de werknemer, en welke werkgeverspremies vrijgesteld of belast zijn. Aangezien de sociale zekerheid in elk land anders is, moet dit voor elk land apart worden nagegaan.

Het ministerie van Financiën heeft dit voor veel landen op voorhand bepaald en heeft in november 2020 een bijgewerkt overzicht gepubliceerd van “fiscale kwalificatie van buitenlandse sociale zekerheidsstelsels”. Het genoemd overzicht vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/, door het zoekwoord “fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels” te gebruiken.

Interfisc

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het bedrijf doet dit vanuit kantoren in Nederland en België en met een internationaal team van circa 45 bevlogen medewerkers.