Nieuwe btw-regels voor webwinkeliers

Met ingang van 1 juli 2021 gaat er voor bedrijven die afstandsverkopen hebben het een en ander veranderen ten aanzien van de btw-afdracht en aangifte. In het hier volgende artikel gaat Dianne Visser, belastingadviseur/btw-specialist bij Flynth adviseurs en accountants, nader in op deze veranderingen.

Vanaf 1 juli 2021 zullen afstandsverkopen binnen de EU belast worden in het land van aankomst van de goederen; de drempelbedragen per EU-land zullen vanaf dit tijdstip verdwijnen. Dus als u pakketjes verstuurt naar consumenten (waaronder ook zakelijke afnemers zonder btw-nummer vallen) in een ander EU-land, moet u lokale btw afdragen.

Niet alle EU-landen kennen hetzelfde belastingtarief als Nederland. Dit betekent dat uit uw administratie moet blijken welk btw-tarief van toepassing is. U zult dus in uw administratie onderscheid moet gaan maken tussen de verschilde landen waarnaar uw pakketjes worden verzonden en het type afnemer (met of zonder btw-nummer).

Bij verkopen aan particulieren moet u altijd de prijs inclusief btw bekend maken. Het hanteren van verschillende btw-tarieven betekent dus dat de netto opbrengst van uw verkopen afhankelijk wordt van het land waarin de particuliere afnemer zich bevindt. Het btw-tarief in Denemarken is namelijk hoger dan in Nederland en het btw-tarief in Luxemburg is lager. Bij een gelijke verkoopprijs inclusief btw is uw netto marge in Denemarken dus lager. Om deze reden kunt u ervoor kiezen te werken met verschillende prijzen afhankelijk van het land van uw afnemer.

Om de btw af te kunnen dragen in andere EU-landen zult u zich voor de btw moeten registreren in alle EU-landen waarin uw consumenten zich bevinden. Om deze administratieve last te verlichten, kunt u vanaf 1 juli 2021 gebruik maken van de zogenoemde One Stop Shop (OSS)-aangifte. Wanneer u kiest voor een OSS-registratie, kan alle verschuldigde btw bij afstandsverkopen door middel van één OSS-aangifte worden ingediend. Lokale btw-registraties in de verschillende EU-landen is dan niet langer nodig.

De auteur

Dianne Visser is belastingadviseur/btw-specialist bij Flynth adviseurs en accountants. www.flynth.nl